در برخی گروه های تلگرامی و فضای رسانه ای با استفاده از عنوان شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و جعل لوگو این شورا مبادرت به انتشار مطالبی به نقل از این شورا و کانال جعلی می کنند که به اطلاع می رساند مرجع و ارگان اصلی شورای عالی سیاست گذاری سایت این شورا به آدرس www.shorali.com و کانال تلگرامی آن یعنی telegram.me/shorali است و رسانه ها و کانال های تلگرامی با نام های مشابه مورد تایید شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نیست.