به گزارش روابط عمومی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
توفیق شورای عالی سیاست‌گذاری در مدیریت اجماع نظرات اصلاح‌طلبان در نتایج انتخابات سالهای 94 و 96 خرسندی دوستداران این تفکر را فراهم کرده است. هر چند مسیر شکل گیری این شورا با نقایصی همراه بوده و سیر تکاملی فعالیت آن می تواند در آینده ظرفیت رو به تزایدی را برای مدیریت این جریان فراهم آورد.
بدیهی است اطلاع مردم شریف ایران بالاخص مردم شریف تهران از روند اقدامات این شورا در ارائه لیست با توجه به شبهاتی که برخی دلسوزان و بعضی از مخالفان این موفقیت مطرح کرده‌اند، می تواند در ادامه روند فعالیت این شورا راهگشا باشد.
اهم اقدامات شورای عالی در خصوص تنظیم لیست شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل است:


مرحله اول: 
1.    تدوین شاخص‌های امتیازدهی به نامزدها با تاکید بر تخصص‌های مورد نیاز شورای شهر و تصویت آن در شواری عالی سیاست‌گذاری
2.    تفویض اختیار شورای عالی به هیات رئیسه که پس از بررسی نامزدها، چهل ودو نفر از آنان را گزینش نموده و به شورای عالی برای انتخاب 21 نفر نهائی ارائه نماید.
3.    طراحی فرم مناسب با شاخص‌ها جهت تکمیل توسط نامزدهای شورا
4.    فراخوان نامزدهای اصلاح طلب متمایل به پر کردن فرم و جمع آوری فرمهای تکمیل شده توسط نامزدها ( جمعاً 670 نفر فرمها را تکمیل و ارائه نمودند)


مرحله دوم:
1.    تشکیل کمیته 7 نفره از میان اعضا شورای عالی و هیات رئیسه، توسط هیات رئیسه با وظیفه: (الف): رساندن تعداد نامزدها به حدود 160نفر و (ب):پیشنهاد 42 نفر(دو برابر تعداد موردنیاز) به هیات رئیسه.
2.    تشکیل کارگروه کارشناسی 14 نفره امتیازدهی و غربالگری توسط کمیته 7 نفره با ماموریت امتیازدهی فرمهای تکمیل شده و غربالگری نامزدها و پیشنهاد حدود 160نفر از نامزدها به کمیته 7نفره
3.    آغاز به کار کارگروه کارشناسی امتیازدهی


مرحله سوم:
1.    ارائه فهرست 133 نفر توسط کارگروه کارشناسی به کمیته 7نفره. (در این‌جا گروه کارشناسی با مبنا قراردادن امتیاز 25 به بالای نامزدها که از زیرگروههای کاری جزء به دست آورده بود و بررسی و جمع بندی تلفیقی نتایج زیرگروهها فهرست مذکور را ارائه کرد.)
2.    بررسی فهرست 133 نفره در کمیته 7نفره. (در اینجا پس از بررسی‌های مختلف و طولانی پیرامون تعداد نامزدهای ارائه شده و برخی کاستیهای امتیازدهی ها و آشکار شدن برخی کاستیهای شاخصهای امتیازدهی و لزوم افزایش تعداد نامزدهای پیشنهادی به حدود 160نفر مقرر می گردد که نامزدهایی که امتیاز بین 20 تا 24 آورده اند نیز پس از بررسی و جمع بندی تلفیقی به فهرست 133 نفره اضافه شوند.
3.    با بررسی فهرست 133 نفره پیشنهادی کارگروه کارشناسی و بررسی و جمع بندی تلفیقی امتیازهای (20-24)  و اضافه کردن به فهرست قبلی، کمیته 7نفره به فهرست 161 نفری نامزدها می‌رسد.

مرحله چهارم :
1.    تعیین 10 گروه تخصصی برای شورا در کمیته 7نفره پس از بررسیها و ارزیابی های لازم و تصویب آن در هیات رییسه شورایعالی
2.     تعیین سهمیه هر گروه تخصصی از 21 نفر و تصویب آن در هیات رییسه شورایعالی
3.     توزیع 161 نامزد در گروهای تخصصی 10 گانه بر اساس مدرک تحصیلی و سوابق و تجارب حرفه‌ای نامزدها

 

مرحله پنجم:
 این مهمترین قسمت فرآیند کار بود زیرا در این مرحله باید برای رسیدن به 42 نفر، غربالگری از بین نیروهایی که همگی مورد تایید بودند انجام می‌گرفت و برای این امر باید سازوکار مناسبی که حتی الامکان کمترین مشکل را در برداشته باشد در نظر گرفته می‌شد زیرا کمیته  7 نفره و هیات رییسه بخوبی بر حساسیت امر و مشکلات گزینش 42 نفر و در نهایت 21 نفر از بین 161 نفر که همگی صاحب صلاحیت بودند آگاهی داشتند به ویژه آنکه اکثریت این نامزدها تلقی و انتظارشان این بود که باید در فهرست نهایی قرار گیرند . لذا کمیته 7 نفره از قبل با برخی صاحب نظران، احزاب و فعالان سیاسی رایزنی کرده و پیشنهاد های آنها را اخذ کرده بود و طی بحثهای فشرده و با استفاده از پیشنهادهای مطرح شده و بررسی ابعاد مختلف موضوع به این جمع بندی رسید که با دعوت از نامزدها و ارائه گزارش روند کار نظرآنان را در نحوه گزینش 42 نفر اخذ نماید و حتی پیشنهاد دهد که خود آنان در هر گروه تخصصی از بین خودشان به میزان سه برابر مورد نیاز انتخاب و پیشنهاد دهند. لذا در این مرحله از 161 نفر نامزد دعوت به عمل آمد که ۱۵۴ نفر آنان در جلسه حضور یافتند و پس از ارائه گزارش روند کار و اعلام اسامی 10 گروه تخصصی از آنان خواسته شد که هر یک از گروههای تخصصی با تشکیل جلسه نسبت به نحوه ادامه کار به ویژه انتخاب و پیشنهاد سه برابر مورد نیاز سهمیه آن گروه تخصصی از بین خودشان اقدام نمایند. اما در نهایت همه گروه‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که راهکار مناسب آن است که فرآیند انتخاب ۴۲ نفر و در نهایت 21 نفر به عهده هیات رئیسه شورایعالی باشد و نظر خود را در این زمینه به شکل مکتوب و با امضا اعلام کردند.
همچنین در این مرحله تعدادی از نامزدها به نحو مکتوب و با ارائه دلیل خواهان تغییر گروه تخصصی خود شدند که پس از بررسی توسط کمیته 7 نفره چند مورد جابجایی افراد در گروه‌های تخصصی انجام گرفت ( اسامی گروه‌های تخصصی 10 گانه در جدول پیوست آمده است.)

 

مرحله ششم:
1.    بررسی و تعیین سهمیه زنان و جوانان در کمیته 7 نفر و تصویب آن در هیأت رئیسه (گروه های 10 گانه و سهمیه هر گروه و سهمیه زنان و جوانان در جدول پیوست آمده است).  
2.    تعیین ساز و کار گزینش نامزد ها در هر گروه تخصصی به میزان دو برابر مورد نیاز در این مرحله به دلایل مختلف امکان اتکاء صرف به امتیاز ها وجود نداشت. زیرا اولاً از ابتدا هم امتیاز بندی برای غربالگری اولیه تا رسیدن به حدود 160 نفر مد نظر بود و نه مرحله بعد. ثانیا با توجه به اینکه فرمها بر اساس خود اظهاری داوطلبان پر شده بود  و برخی نامزدها فرمها را کامل و مفصل و برخی خیلی خلاصه تکمیل کرده بودند و امتیازها نیز بر اساس خود اظهاری داده شده بود لذا امتیازها نمی‌توانست ملاک اصلی گزینش در مراحل بعدی قرار گیرد. ثالثا با توجه به توزیع تخصصی نیروها و سپس سهمیه هر تخصص و در نهایت سهمیه زنان و جوانان، استفاده صرف از امتیازها از یک سو، بررسی و ارزیابی ابعاد دیگر نامزدها که سنجش آنها از طریق فرمهای پر شده فراهم نبود را منتفی می ساخت و از سوی دیگر فرایند توزیع تخصصی و سپس سهمیه بندی تخصصی و در نهایت سهمیه بندی زنان و جوانان را با اختلال جدی مواجه می کرد. لذا با اجماع نظر کمیته 7 نفره و تصویب هیات رئیسه قرار شد که ارائه غربالگری بر اساس تلفیقی از عوامل "امتیازها، بررسی و ارزیابی و در نهایت رأی گیری" انجام پذیرد.
3.    تعیین 42 نفر از نامزدها در چهارچوب گروه‌های تخصصی و سهمیه هر تخصص و سهمیه زنان و جوانان توسط کمیته 7 نفره بر اساس "امتیازها, سایر بررسی ها و در نهایت رأی گیری" و پیشنهاد به هیات رئیسه همراه با اسامی همه ۱۶۱ نامزد در قالب گروه‌های تخصصی

 

مرحله هفتم:
1.    بررسی 42 نفر پیشنهادی کمیته 7 نفره و سایر نامزدها و در نهایت تعیین 42 نفر نهایی توسط هیأت رئیسه در قالب گروه‌های تخصصی و سهمیه‌ها  بر اساس رأی گیری برای ارائه به شورایعالی 

مرحله هشتم:
1.    ارائه 42 نفر تعیین شده توسط هیأت رئیسه به شورایعالی
2.    رأی گیری در شورایعالی به تفکیک گروههای تخصصی و سهمیه ها برای انتخاب 21 نفر نهایی 
3.    شمارش آرا و تعیین 21 نفر نهایی

 


در پایان ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
1.    شورا به‌هیچ وجه مدعی آن نیست که روند کار فاقد اشکال و نقاط ضعف بوده بویژه آنکه شورا از این نکته که برخی از چهره‌های ارزشمند و متخصص و با سابقه امکان حضور در لیست را پیدا نکردند بسیار متاسف است و همین جا ضمن پوزش از آن‌ها مراتب تشکر و تقدیر خود را تقدیم آن‌دسته از نامزدهایی می نماید که با حضور فعال در صحنه و پایبندی صمیمانه به میثاق‌نامه و انصراف خود، از فهرست 21 نفره اعلام پشتیبانی نمودند.
2.    اصلاح‌طلبان ورود به چنین فرآیندی را در یک روند متفاوت تجربه می کردند. بدین معنی که تلاش شد بایک سازو کار از پیش اعلام شده و نسبتاً شفاف و از طریق اعلام فراخوان از بین تعداد بسیار زیادی از نامزدها که اکثریت قریب به اتفاق آنها واجد صلاحیت بودند تعداد محدودی (21 نفر) آنهم با رعایت سهمیه‌های مختلف تخصصی و زنان و جوانان برگزیدند.
3.    مهمترین عوامل مربوط به پاره ای نقاط ضعف و کاستیها را می توان به شرح ذیل برشمرد:
الف:  تعداد بسیار زیاد افراد صاحب صلاحیت و تعداد محدود کرسی مورد نیاز که در هر صورت بسیاری از افراد صاحب صلاحیت از فهرست خذف می شدند.
ب:  مشکلات مربوط به امتیازدهی کمی به عوامل کیفی 
ج:  فرصت زمان بسیار محدود قانونی برای ارزیابی و گزینش نامزدها،  در شرایطی که اطلاعات مربوط به نامزدها بر اساس خوداظهاری بوده و رسیدگی همه جانبه به آن‌ها نیازمند زمان طولانی تری از فرصت زمان قانونی بود.
د:  سازو کار اصلی و نهایی گزینش افراد از بین حدود ۱۶۰ نامزد نیمه نهایی، الزاماً مبتنی بر تصمیم گیری جمعی و رای‌گیری بود و طبیعی است که با توجه به تفاوت نظرات و دیدگاه‌های افراد، چاره‌ای جز پذیرش رای اکثریت نبوده است.
ه:  الزام رعایت سهمیه‌های تخصصی و زنان و جوانان که از پیش توسط شورایعالی تعهد و اعلام شده بود. مثلا در گروه تخصصی بهداشت محیط که صرفاً یک سهمیه آن هم به بانوان تخصیص یافته بود، الزاماً همه نامزدهای مرد این گروه تخصصی از گردونه حذف می‌شدند.

 


در کنار کاستیها و نقاط ضعف باید به پاره ای از نقاط قوت و دستاوردهای مهم کار نیز توجه جدی مبذول داشت که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف: اصلاح‌طلبان تلاش کردند در یک روند متفاوت، بر اساس یک سازو کار و برنامه مشخص و از پیش اعلام شده و با آماده کردن شرایط حضور همه نامزدهایی که خود را صاحب صلاحیت می‌دانستند، فهرست نامزدهای انتخاباتی را تهیه و اعلام نمایند.
ب: رعایت و تحقق تعهدات و مصوبات اعلام شده شورای عالی مبنی بر اصلاح‌طلبی، سلامت و پاکدستی نامزدهای اعلام شده.
ج: رعایت سهمیه زنان و جوانان که برای اولین بار 30 درصد بانوان و 30 درصد جوانان (در مجموع 50درصد) در فهرست قرار گرفتند و ترکیب متنوع و جدیدی از فهرست شکل گرفت که زمینه را برای ورود نیروهای جدید و شایسته و رشد و ارتقاء آنان فراهم ساخت.
د: رعایت تخصص در گزینش نامزدها از طریق تجزیه ترکیب شورا به تخصصهای مورد نیاز و تعیین سهمیه مناسب برای هریک از تخصصها و توزیع نامزدها در گروههای تخصصی بر اساس مدرک تحصیلی و تجزیه حرفه ای آنان.
ه: تاکید بر گردش  نخبگان و پرهیز از سهم خواهی، عدم استفاده از رانت و رابطه در گزینش نامزدها که در مجموع  ترکیب قابل قبول و مطابق با اصول و مواضع اعلام شده را در فهرست 21 نفره فراهم کرد که در عین حضور چهره‌های شناخته شده و با سابقه، زمینه و فرصت لازم برای حضور چهره های جدید و شایسته بویژه زنان و جوانان به وجود آمد.


اسامی ۱۶۱ نفر برگزیده:
1- سیده لیلا ابراهیمی، 2- حسین احمدی، 3- علی اعطا، 4- امیر آریازند، 5- ملیحه باقری، 6- علی بخشی، 7- مجتبی بدیعی، 8-حسین توسل، 9-مصطفی خانزادی، 10- محمود زنجانیان، 11- محی الدین فاضلیان، 12- نصرت ا..کاشانی، 13- سیدمصطفی موسوی لاری، 14- سید احمد میری، 15- علی نوذرپور، 16- سید مناف هاشمی، 17- ابراهیم اصغر زاده، 18- سروش اکبر‌زاده، 19- مرتضی الویری، 20-محمد رضا بهمنی، 21- حبیب الله تاجیک اسماعیلی، 22-محمد مهدی تندگویان، 23- علی اکبر جعفری، 24- محمد حقانی، 25- احمد حکیمی پور، 26-محمد رضا خون چمن، 27- اسماعیل دوستی، 28- احمد دنیا مالی، 29- حسن رباطی، 30- مهدی رسول پناه ، 31-ولی ا.. شجاع پوریان، 32-محمد باقرشریعتی، 33-مجید صبایی، 34-علی صوفی، 35-اسدا...عابدی، 36-مهرانگیزمروتی، 37-سید افضل موسوی، 38-عباس میرزا ابوطالبی، 39-داود تاجران، 40-سید آرش حسینی میلانی، 41-علی‌رضا زمانی، 42-مصطفی سلیمی، 43- زهرا صدر اعظم نوری، 44-اللهیار عرب امیرآبادی، 45-فریبا فتحی، 46-همایون کتیبه، 47-محمد کاظم کوهی، 48-ایرج محمد فام، 49-حامد منتظری، 50-سید حسن موسوی، 51-سید مجتبی موسوی‌اجاق، 52-رسول مهر پرور، 53-اصغر نصیری، 54-حسین نیکخواه ابیانه، 55-فتح الله استرکی، 56-سید حسن الحسینی، 57-زهرابهروز آذر، 58-عباس تقی پور، 59-محمد جوادحق شناس، 60-حسن خلیل آبادی، 61- فاطمه راکعی، 62-محمد علی زم، 63-مجید سرسنگی، 64-پریچهر سلطانی، 65-صالح آبادی ، 66-عباسی منجم، 67-مهردادفرید ابوطالبی، 68-مصطفی فقیهی، 69-عبدالحسین مختاباد، 70-احمد مسجد جامعی، 71-علی محمد مصلحی، 72-فرحناز مینایی پور، 73-علی نظری، 74-غلام حیدر ابراهیم بای، 75-مژگان اثباتی، 76-لیلاارشد، 77-سعید اله بداشتی، 78-غلامرضا انصاری، 79-حسین ایمانی جاجرمی، 80-زهرا آقاباقری، 81-بهاره آروین، 82-شهر بانو امانی، 83-عماد بهاور، 84-حدیث پازوکی، 85-محمد رضا جورکش، 86-نسیم چالاکی، 87-معصومه حجتی، 88-فاطمه دانشور، 89-سید معروف صمدی، 90-طاهره طاهریان، 91-محمد رضاعلی حسینی عباسی، 92-طاهره عیدی زاده، 93-الهام فخاری، 94-مهدی فرنیان، 95-فاطمه فکوریان، 96-داریوش قنبری، 97-مرادکاویانی راد، 98-احمد مرادی، 99-محمود مرتضایی فرد، 100-عبدا..مومنی، 101-طاهره میرساردو، 102-میرعرب، 103-محمدباقراعلایی، 104-یعقوب امین زاده، 105-محمدپرتویی، 106-عزت الله تقواییان، 107-افشین حبیب زاده، 108-محسن سرخو، 109-حسین عسگریان ابیانه، 110-محمد علیخانی، 111-داود فدایی، 112-احمدقدیانی، 113-غلامرضاکاظمی، 114-علیرضاکفشکنان، 115- غلامعلی رجایی، 116-منصور کمالی، 117-محسن هاشمی رفسنجانی، 118-رضا امیدوار تجریشی، 119-علی سلطانی فر، 120- احمد شکوری راد، 121-امین صارمی، 122-بهمن صالحی جاوید، 123-داود عسکری، 124-فخرالسادات فاطمی حاجی آقا، 125-مجید فراهانی، 126-سید مصطفی قاضی زاده هاشمی، 127-سید حامد محتشمی پور، 128-داورنظری اردبیلی، 129- نبی الله احمدلو، 130-سیدابراهیم امینی، 131-محمدعلی باقری عدالت، 132-خانم راغب، 133-مجید راوندی، 134-علی صابری، 135-سیدمحمدتقی طباطبایی حکیم، 136-حجت نظری، 137-حسین نقاشی، 138- سید حسن رسولی، 139-اسماعیل شجاعی، 140-ایوب فرامرزی، 141-محسن مهرعلیزاده، 142-زهرانژاد بهرام، 143-فاطمه مقیمی، 144-جهانبخش امینی، 145-محمد علی بند پی، 146-علی تاجرنیا، 147-ناهید خداکرمی، 148-سعید صفاتیان، 149- سالاری، 150- سید محمود میرلوحی، 151- مهدی نادمی، 152- سید محمود علیزاده طباطبایی، 153- نادره رضایی، ۱۵۴-قادر مرزی ،۱۵۵-عادل عبدی،۱۵۶-محبوب پناهی،۱۵۷-میثم شهبازی،۱۵۸-علی محمد مصلحی،۱۵۹-علی توکلی یرکی،۱۶۰-صدرالدین علی پور،۱۶۱- سودابه رادفر