باتوجه سوالات مکرر دوستان گرانقدر در شاخه های استانی مبنی بر استفاده نام مخفف در محافل وهمایش ها،به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه قبلی شورای مرکزی مبنی بر استفاده از مجدیران ومعرفی آن در کنگره های گذشته،این نام مورد تایید می باشد.نظارت بر حسن اجرای مصوبه فوق بر عهده روسای شورای مرکزی استان ها می باشد