بسمه تعالی

مرامنامه

مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی

                    

مرامنامه تشکیلات در 3 بخش و 18 بند و یک تبصره به شرح زیر به تصویب کمسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت ها رسید. لذا هر گونه تغییر در مفاد آن قبلا باید به کمسیون مذکور اعلام تا نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت تصویب قابل اجرا خواهد بود.

 

الف- مبانی فکری و عقیدتی:

1-     ایمان به وحدانیت و حاکمیت الله بر کل جهان هستی و اعتقاد راسخ به دین مبین اسلام به عنوان جامعترین مکتب الهی و تعالی بخش انسان.

2-     ایمان به رسالت انبیاء الهی و خاتمیت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامت ائمه اطهار (س) و انتظار ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء.

3-     اعتقاد راسخ به آرمان های انقلاب شکوهمند ا سلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر اسلام حضرت امام خمینی (ره).

4-     پذیرش و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5-     اعتقاد و لزوم وجود فضای آزاد و سالم سیاسی در جامعه با ملحوز داشتن اخلاق و رفتار اسلامی به عنوان یک حرکت ملی.

6-      اعتقاد راسخ به لزوم مقدم شمردن مصالح جمهوری اسلامی و حقوق عامه مردم بر خواستها و منافع فردی و گروهی و عدم تفکیک جمهوریت و اسلامیت.

7-     اعتقاد به تحقق عدالت اجتماعی و اخوت اسلامی و ایجاد زمینه های رشد و بالندگی انسانها در یک سیر منطقی به نحوی که بتواند زمینه های یک جنبش فکری را به ارمغان آورد.

8-     اعتقاد به اصل دخالت و مشارکت آزادانه و فعال مردم در تعیین سرنوشت خویش.

9-     اعتقاد به محو هر گونه فقر و استبداد به عنوان دو عامل ضد رشد و تعالی انسان.

 

ب- اهداف:

1-     تلاش در جهت ایجاد زمینه های تحقق اهداف عالیه اسلام ناب محمدی (ص) در جامعه در تمامی ابعاد.

2-     تلاش در جهت ایجاد فضای مناسب برای تامین آزادی های اساسی انسانی و قانونی افراد در جامعه مدنی، مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3-     تلاش در جهت افزایش بهره وری استعداد ها و قابلیت اعضاء در انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و اجتماعی.

4-     تلاش در جهت افزایش مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از طریق مشاره منظم و سامان دهی شده گروهی در سطوح استراتژیک.

5-     تلاش در جهت حاکمیت قانون و قانون گرایی در جامعه.

 

ج- خط مشی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی:

1-     به کار گیری روشها و تمهیدات مورد لزوم ایجاد فضای سالم رقابت های سیاسی در جامعه و نهادینه کردن فعالیت های سیاسی و پاسداری از شعایر اصلی نظام: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.

تبصره: طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در مرامنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه های  دولتی ارتباط دارد. پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

2-     ارائه خدمات  علمی، پژوهشی و مشورتی مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران در سطوح استراتزیک.

3-     به کارگیری تمهیدات لازم جهت تامین و توسعه آزادی های اساسی انسانی و قانونی جمعیت ها و تشکلهای اسلامی و قانونی کشور.

4-     به کار گیری تمهیدات لازم جهت وحدت و همکاری روز افزون با جوامع، انجمنها، جمعیتها و تشکیل های اسلامی و قانونی کشور.