جهت عضویت و همکاری به کانال تلگرامی ما مراجعه کرده واز آخرین اخبار  وو مراسم اطلاع پیدا کرده تا در اولین حضور به عنوان عضو رسمس شروع به فعلیت نمایید.


کانال رسمی حزب مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی