اعضای حزب مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی شاخه خوزستان، در دیداری صمیمی با دکتر شریعتی استاندار خوزستان دیدار و گفتگو کردند

در این دیدار هشت تن از اعضای مجدیران خوزستان به نمایندگی از سایر اعضا به بیان دیدگاه ها، نظرات، موانع و مشکلات و بررسی وضعیت استان در زمینه های سیاسی،علمی آموزشی،مسائل اجتماعی و دغدغه های جوانان پرداختند در ادامه استاندار خوزستان نیز ضمن تشکر از فعالیت چشمگیر و اثرگذار مجدیران در استان خوزستان و اعلام حمایت از فعالیتهای حزبی ،ضمن تشریح وضعیت استان در زمینه های مختلف، فعالیتها و اقدامات مجموعه استانداری در راستای رفع معضلات و مشکلات استان را برشمرد

گفتنی است حزب مجدیران خوزستان به دبیر کلی بهروز پرنیاک، از احزاب پویای اصلاح طلب کشور و استان خوزستان است که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نقش فعال و مؤثری در افزایش مشارکت مردمی و جلب آراء استان خوزستان داشت و هم اکنون نیز ریاست دوره ای احزاب اصلاح طلب استان را در اختیار دارد.