هدف از تشکیل شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به شرح زیر می باشد: شایسته گزینی و ترجیع منافع ملی بر منافع گروهی و منافع گروهی بر منافع شخصی

این شورای سیاستگذاری با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخاب حسن روحانی به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان آغاز به کار کرد، انتخابی که برای اولین بار از حمایت سید محمد خاتمی و تمام یاران ش و مرحوم هاشمی رفسنجانی؛